Actus

Wirtualizacja

Zwiększ elastyczności istniejących procesów!

Wirtualizacja to rozwiązanie, dzięki któremu możliwe jest lepsze wykorzystanie zasobów sieci IT, oraz redukcja kosztów związanych z użytkowaniem sprzętu informatycznego w firmie.


Zamiast zastosowania, wielu rozproszonych urządzeń, tylko w określonej części wykorzystujących swoje możliwości, mamy jedno, które dynamicznie przydziela potrzebną moc obliczeniową, w zależności od zmieniających się potrzeb.

 

Wirtualizacja umożliwia lepsze i bardziej efektywne przygotowanie infrastruktury IT do ciągłych zmian, wynikających z konieczności dostosowania firmy do szybko zmieniającej się rzeczywistości biznesowej.

 

Uruchamianie systemów operacyjnych na jednym serwerze w tym samym czasie
Znaczne uproszczenie zarządzania zasobami IT firmy
Redukcja kosztów związanych z zakupem i dalszym utrzymaniem serwerów oraz oprogramowania
Optymalne wykorzystanie zasobów
Znaczne zwiększenie bezpieczeństwa danych firmy
Intuicyjne zarządzanie oprogramowaniem
Oszczędność czasu
Bezawaryjne użytkowanie i mniejsza liczba przestojów
Większa wydajność i efektywność

Nasza wirtualizacja pozwala na wprowadzanie dowolnych modyfikacji, dostosowując cały system informatyczny do potrzeb użytkowników

Redukcja liczby komputerów dająca możliwość znacznego zmniejszenia kosztów
Zminimalizowanie poboru energii i zużycia sprzętu, a także nakładów pracy związanej z zarządzaniem
Obniżenie kosztów operacyjnych, oraz skrócenie czasu wdrażania nowych produktów dla Klientów końcowych

Dzięki wirtualizacji infrastruktura IT, staje się bardziej dynamiczna i elastyczna.
Zmiana bazy danych firmy na środowisko wirtualne, pozwala na znaczne zwiększenie wydajności przetwarzania i udostępniania wszelkich niezbędnych danych.