Actus

Wynajem Software

Actus-Info szybko i sprawnie realizuje nawet

niestandardowe potrzeby klientów.

Inwestycja w oprogramowanie, jak i korzystanie z aplikacji na wynajem w modelu Software as a Service, stanowi źródło oszczędności dla firmy.

 

W małych przedsiębiorstwach, często najważniejszym kryterium wyboru jest cena. W średnich i dużych firmach jest na ogół inaczej. Cena jest jednym z istotnych czynników, ale nie może przesłonić tego, co najważniejsze, czyli efektów. Te mogą uzasadniać poniesienie większych wydatków, jeśli przełożą się na zwrot z inwestycji.

 

Wymagania rynku sprawiają, że przedsiębiorstwa muszą dynamicznie i elastycznie reagować na potrzeby klienta. Prężnie działające firmy nieustannie inwestują we własną infrastrukturę informatyczną, traktując to jako długofalową strategię rozwojową.

 

Actus-Info szybko i sprawnie realizuje nawet niestandardowe potrzeby klientów.

Oszczędność czasu – w nagłych sytuacjach znacznie szybciej można wypożyczyć, niż zakupić dużą ilość sprzętu komputerowego
Mniejszy wkład finansowy
Możliwość korzystania z najnowszego sprzętu
Wypożyczane komputery są sprawdzone i zawsze sprawne
Nad niezawodnym działaniem wypożyczonego sprzętu czuwają informatycy
Estetyczna umowa wynajmu sprzętu, narzędzi, wyposażenia

Pełna ewidencja wypożyczanych urządzeń, sprzętu, wyposażenia
Szybkość obsługi klienta
Efektywność pracy wypożyczalni
Definiowalne grupy cen za wypożyczenie

  • Tworzenie nowych, sezonowych stanowisk pracy, bądź organizacja konferencji, spotkań biznesowych, czy prezentacji przed szerokim audytorium. Wymaga, to zastosowania nowoczesnego oprogramowania i niezawodnego sprzętu IT.
  • Wybór nowego rozwiązania, warto poprzedzić szczegółową analizą, zarówno kosztów związanych z zakupem licencji wdrożenia i utrzymania systemu, jak i oczekiwanych rezultatów. Warto zwrócić uwagę, czy oferta, którą otrzymaliśmy od dostawcy zawiera wszystkie elementy, które są niezbędne do funkcjonowania systemu w takim zakresie, w jakim sobie tego życzymy.